Crystals from Swarovski® - Swarovski Elements - označování šperků.

Pojem Swarovski většina lidí zná. Stejně tak šperky zdobené krystaly Swarovski.
Málokdo však ví, jak se přesně označují šperky broušené patentovanou  technologií společnosti  Swarovski.
Na trhu se objevuje totiž již řadu let velké množství různých označení, které lákají k nákupu těchto blyštivých skvostů.
Ty jsou velmi  často mylně nebo zavádějícím způsobem vykládány. O vědomém zneužívání ani nemluvě.

Jaký je rozdíl mezi pečetí Crystals from Swarovski a označením Made with Swarovski Elements?

Jak ověřit, že se jedná pravé  krystaly  Swarovski®?

Tyto a další řadu otázek  vyvolává použití různých termínů spojených se šperky zdobenými krystaly Swarovski®.
Podívejme se proto na dva současné termíny, které označují šperky zdobené krystaly Swarovski®:

Swarovski ElementsSwarovski Elements – takto označené šperky mají krystaly z dílny Swarovski. Ostatní části šperků pocházejí od jiných návrhářů - výrobců.
V praxi je to tak, že různí výrobci šperků nakoupí krystaly od společnosti Swarovski a těmi pak osazují šperky, které vyrábějí. Takto označené šperky společnost Swarovski nijak neschvaluje.
S tímto označením se můžeme nadále setkávat. Pravost šperků označených tímto logem však  nelze ověřit online.Od roku 2015 se pro nově vyrobené šperky s krystaly Swarovski® nepoužívá označení Swarovski Elements.
Výrobci šperků s krystaly Swarovski ® mají čas do konce roku 2015 přestat toto označení používat a nechat si schválit své kolekce šperků pomocí nového systému, který  umožňuje ověření pravosti.Swarovski pečeť
Pečeť Crystals from Swarovski
V současnosti se můžeme začít setkávat s označováním šperků pečetí "Crystals from Swarovski" neboli "Šperky s krystaly Swarovski®" .
Tato pečeť a užití autorizační značky zajišťuje sofistikovaným způsobem  původ krystalů Swarovski®.
Šperky označené pečetí crystals from Swarovski mají holografické označení a zároveň unikátní kód,  který vydává společnost Swarovski výrobci šperků s krystaly Swarovski®.
Šperky zdobené krystaly Swarovski® opatřené pečetí crystals from Swarovski jsou zaneseny v evidenci společnosti Swarovski.


Ověření pravosti
Každý klient, který si koupí šperk označený pečetí Crystals from Swarovski může ověřit pravost krystalů Swarovski  pomocí zadání unikátního kódu, kterým bude každý šperk spolu s pečetí opatřen. Toto ověření může provést na stránkách společnosti Swarovski.
To je zcela zásadní rozdíl oproti všem předešlým označováním šperků s krystaly Swarovski®. Označování pečetí Swarovski vysoce zvyšuje možnost ověření pravosti šperků a eliminuje zneužívání termínu Swarovski.

Předpokládáme, že většina výrobců provede změnu z označování Made with Swarovski Elements na Pečeť Crystals from Swarovski během  roku 2015.

Používání pečeti Crystals from Swarovski
Každý obchodník prodávající šperky s krystaly Swarovski® označené touto pečetí musí mít uzavřenou  smlouvu, která přesně upravuje podmínky používání pojm
u Swarovski a pečeti crystals from Swarovski.
Právo k užívání pečeti Crystals from Swarovski® a používání autorizační značky(copyright) získává obchodník na základě této smlouvy a přímé kontroly. Tuto pečeť smí obchodník používat pouze podle přesně stanovených podmínek. Použití pečeti podléhá přísné kontrole ze strany společnosti Swarovski.

Swarovski Elements nebo pečeť Crystals from Swarovski?
Smlouva a pečeť společnosti Swarovski® zajišťuje pravost krystalů Swarovski® a zároveň umožňuje přímou kontrolu nad šperky zdobenými krystaly Swarovski®.
Každý výrobce, jehož šperky budou obsahovat krystaly Swarovski® si nově vyrobené šperky musí nechat schválit a přidělit jim autentizační kód.
Toto označení není již pouhým zneužitelným logem jakým bylo Made with Swarovski elements. Jedná se o sofistikovaný systém hologramového označování krystalů s možností ověření pravosti podle unikátního kódu.

Chcete-li vědět víc, přečtěte si celý článek o označování šperků Swarovski, trendech,  údržbě.

09. Březen 2015